Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

algofobia
9186 2e57
algofobia
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromSandria Sandria viaforeverhungryone foreverhungryone
algofobia
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaforeverhungryone foreverhungryone

February 04 2015

5186 4191
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
7290 6aa6
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
4269 3cf7 500

flaviobelli:

Richard, 1972

1040 816b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaznikajac znikajac

December 06 2014

algofobia
8366 318a
Reposted fromforeverhungryone foreverhungryone
algofobia
3883 adca
Reposted fromforeverhungryone foreverhungryone
algofobia
4763 0110
Reposted fromMrHobbes MrHobbes viaowca owca
algofobia
4979 4967
Reposted fromcompanypfk companypfk viaowca owca
algofobia
1440 cf0c 500
Reposted frommixtura mixtura viaowca owca
algofobia

if you’ve been having a bad day

here’s a hedgehog with a strawberry on its head

even if you haven’t been having a bad day

here’s something to make your day better

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaowca owca
algofobia
7668 fe39 500
algofobia

December 05 2014

algofobia
1965 b967 500
:)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapachsiana zapachsiana
4033 fa4a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazapachsiana zapachsiana
algofobia
Play fullscreen
i mogę płakać
Reposted fromappreciate appreciate viasoulkill soulkill
algofobia
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z każdym żartem. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi złośliwościami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na 5 min. Chcę Cię. Z wstawaniem w południe. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z każdą niespodzianką. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy razem gotujemy. Gdy dzwonisz z pytaniem na co mam ochotę, bo właśnie jesteś w sklepie. Gdy męczysz mnie swoimi ulubionymi piosenkami. Gdy każesz mi oglądać kolejny horror albo jakiś film piąty raz. Chcę cię. Z kwiatkami zrywanymi po północy. Z wspólnym patrzeniem w gwiazdy. Z wycieczkami. Z piknikami. Z pomysłami. Z najmniejszymi gestami. Chcę cię z wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój!
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoulkill soulkill
algofobia
Uwielbiam rozmawiać z Tobą w nocy, tuż przed snem. Jesteś najwspanialszym happy endem dnia, jaki tylko można sobie wyobrazić, bez względu na to, jak podły czy dobry ten dzień był.
Reposted fromMissTake MissTake viasoulkill soulkill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl